du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Chuyển nhượng

heading-line

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 900 - 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(49)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  141 - 170m2
Giá bán: 11,5-13tỷ
Giá thuê:  28-35 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Ruby(50)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  30-33m2
Giá bán: 1,2-1,3 tỷ
Giá thuê: 5-5,5tr
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 31-37m2
Giá bán: 860-950 triệu
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Ruby(52)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 33-35m2
Giá bán:  1050 - 1150 tỷ
Giá thuê: 6-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 31-33m2
Giá bán: 890-1,1 tỷ
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-45m2
Giá bán: 1320 - 1,600 tỷ
Giá thuê:  4-6,5triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ+1-1vs - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-61m2
Giá bán: 1,690 - 1,920 tỷ
Giá thuê:  7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1320 - 1510 tỷ
Giá thuê: 4-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1 ngủ-2vs - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 67-69m2
Giá bán: 2,3-2,350 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - .Phân khu Sapphire 2(58)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-87m2
Giá bán: 2,3 - 2,9 tỷ
Giá thuê: 10-13tr
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ+1 - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 46-51m2
Giá bán: 1830 - 2050 tỷ
Giá thuê:  6,5-8 triệu
Xem chi tiết