du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Hải Âu

heading-line

Shop thương mại dịch vụ- Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 145 m2
Giá bán 7-15 tỷ
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

Biệt thự Liền Kề - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 90 – 114m
Giá bán: 11-14 tỷ
Giá thuê: 40-60 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 141 - 170 m2
Giá bán: 11,3-14,3 tỷ
Giá thuê: 35-55 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 183 - 398 m2
Giá bán 38-45 tỷ
Giá thuê: 70-100 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  141 - 170m2
Giá bán: 11,5 - 13 tỷ
Giá thuê:  28-35 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(49)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  141 - 170m2
Giá bán: 11,5-13tỷ
Giá thuê:  28-35 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 183 - 398 m2
Giá bán 38-43 tỷ
Giá thuê: 70-100 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(91)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 141 - 170m2
Giá bán: 11,3-14tỷ
Giá thuê: 35-55 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Liền Kề - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 90 – 114m
Giá bán: 12-14 tỷ
Giá thuê: 40-60 triệu
Xem chi tiết

Shop thương mại dịch vụ - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 145 m2
Giá bán 8-15 tỷ
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(99)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 110 m2
Giá bán Liên hệ:
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(102)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  90 - 137m2
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết