du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Ocean Park Gia Lâm

heading-line

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Ngọc Trai

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 328 – 316m2
Giá bán: 25-31 tỷ
Giá thuê:  30-45 triệu
Xem chi tiết

ShopHouse - .Phân khu Ngọc Trai

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67,7 – 99m2
Giá bán: 12-20 tỷ
Giá thuê: 45-70 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 183 - 398 m2
Giá bán 38-43 tỷ
Giá thuê: 70-100 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(91)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 141 - 170m2
Giá bán: 11,3-14tỷ
Giá thuê: 35-55 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Liền Kề - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 90 – 114m
Giá bán: 12-14 tỷ
Giá thuê: 40-60 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập-.Phân khu San Hô(93)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 223 – 276m
Giá bán:  Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Shop thương mại dịch vụ - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 145 m2
Giá bán 8-15 tỷ
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 173 – 328m2
Giá bán: 18,5-35 tỷ
Giá thuê: 40-60 tr
Xem chi tiết

Shophouse - .Phân khu San Hô

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 135 – 256m
Giá bán: Liên hệ.
Giá thuê: Liên hệ.
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(99)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 110 m2
Giá bán Liên hệ:
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(100)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  80– 150m
Giá bán: 8-12tr
Giá thuê: 15-25tr
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(102)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  90 - 137m2
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết