du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Phân khu Sapphire 2

heading-line

Shop chân đế chung cư - Phân khu S2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-90m2
Giá bán: 5 -7 tỷ
Giá thuê: 18-40 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế 2 Tầng- Phân Khu S2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 110-189m2
Giá bán: 9-13 tỷ
Giá thuê: 45-55 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế-Phân Khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 48-85m2
Giá bán: 3,9 - 6 tỷ
Giá thuê: 18-30 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 +1 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 80-87m2
Giá bán: 2,380 - 2,670 tỷ
Giá thuê: 9-13 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-87m2
Giá bán: 2,3 - 2,5 tỷ
Giá thuê: 10-13 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1ngủ-2vs - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 67-69m2
Giá bán: 1,7-1,9 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1420 - 1510 tỷ
Giá thuê:  4 - 7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1 ngủ- 1VS - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-61m2
Giá bán: 1,690 - 1,920 tỷ
Giá thuê:  7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-45m2
Giá bán: 1420 - 1,600 tỷ
Giá thuê:  4,5-6,5triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 31-33m2
Giá bán: 890-1,1 tỷ
Giá thuê: 3,5-5,5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 31-37m2
Giá bán: 860-950 triệu
Giá thuê: 4-5 triệu.
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 31-37m2
Giá bán: 860-950 triệu
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết