du-an-vincity-ocean-park

CHO THUÊ TRÊN 15 TRIỆU

Cam kết cho thuê với mức giá tốt nhất thị trường

Phân khu Sapphire 1

heading-line

SHOP CHÂN ĐẾ 1 TẦNG - Phân khu S1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:   73-80,6m2
Giá bán: 6,3-7,1 tỷ 
Giá thuê: 25-35 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 2 TẦNG - Phân khu S1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  120-187 m2
Giá bán: 14-16 tỷ
Giá thuê: 35-45 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  45-97 m2
Giá bán: 4,2-5,3 tỷ
Giá thuê: 19-30 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3ngủ + 1 - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 80-106m2
Giá bán 2,7-4,5 tỷ
  9-15 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-106m2
Giá bán: 2,4 - 3 tỷ
Giá thuê: 11-15triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng- Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-90m2
Giá bán: 4,5 - 6 tỷ
Giá thuê: 20-40 triệu
Xem chi tiết

Phân khu Sapphire 2

heading-line

Shop chân đế chung cư - Phân khu S2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-90m2
Giá bán: 5 -7 tỷ
Giá thuê: 18-40 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế 2 Tầng- Phân Khu S2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 110-189m2
Giá bán: 9-13 tỷ
Giá thuê: 45-55 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế-Phân Khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 48-85m2
Giá bán: 3,9 - 6 tỷ
Giá thuê: 18-30 triệu
Xem chi tiết

Phân khu Ruby

heading-line

Shop chân đế chung cư cao cấp - Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 58-97m2
Giá bán: 6,5-8,5 tỷ
Giá thuê: 35-45 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng- Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 47-90m2
Giá bán: 5-11 tỷ
Giá thuê: 25-40 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 97-108m2
Giá bán: 3,7- 4,17 tỷ
Giá thuê: 13-16 triệu
Xem chi tiết

Hải Âu

heading-line

Ngọc Trai

heading-line

Biệt thự Song Lập - Phân khu Ngọc Trai.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 150 – 182m 
Giá bán: 11-15 tỷ
Giá thuê:  20-35 triệu
Xem chi tiết

San Hô

heading-line

Sao Biển

heading-line