du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

1 ngủ

heading-line

Căn hộ 1+1 ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1360-1570 tỷ
Giá thuê: 5-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45,6-54m2
Giá bán: 1730-1970 tỷ
Giá thuê: 6,5-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-51,5m2
Giá bán: 1470-1510 tỷ
Giá thuê: 4-6,5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ+1 - phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 46-51m2
Giá bán: 1830 - 2050 tỷ
Giá thuê:  6,5-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1420 - 1510 tỷ
Giá thuê:  4 - 7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-45m2
Giá bán: 1420 - 1,600 tỷ
Giá thuê:  4,5-6,5triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-45m2
Giá bán: 1320 - 1,600 tỷ
Giá thuê:  4-6,5triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1320 - 1510 tỷ
Giá thuê: 4-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ+1 - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 46-51m2
Giá bán: 1830 - 2050 tỷ
Giá thuê:  6,5-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-51m2
Giá bán: 1,3-1,5 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45,6-54m2
Giá bán: 1,7-1980 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 43-48m2
Giá bán: 1,27-1,37tỷ
Giá thuê: 5-7 triệu
Xem chi tiết