du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Đơn lập

heading-line

Biệt thự Đơn Lập - Phân khu Sao Biển.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 173 – 328m2
Giá bán: 18,5-40 tỷ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 183 - 398 m2
Giá bán 38-45 tỷ
Giá thuê: 70-100 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - Phân khu Ngọc Trai.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 328 – 316m2
Giá bán: 25-31 tỷ
Giá thuê:  30-45 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Ngọc Trai

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 328 – 316m2
Giá bán: 25-31 tỷ
Giá thuê:  30-45 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 183 - 398 m2
Giá bán 38-43 tỷ
Giá thuê: 70-100 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập-.Phân khu San Hô(93)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 223 – 276m
Giá bán:  Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 173 – 328m2
Giá bán: 18,5-35 tỷ
Giá thuê: 40-60 tr
Xem chi tiết