du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Song lập

heading-line

Biệt thự Song Lập - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 141 - 170 m2
Giá bán: 11,3-14,3 tỷ
Giá thuê: 35-55 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu Ngọc Trai.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 150 – 182m 
Giá bán: 11-15 tỷ
Giá thuê:  20-35 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  141 - 170m2
Giá bán: 11,5 - 13 tỷ
Giá thuê:  28-35 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(49)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  141 - 170m2
Giá bán: 11,5-13tỷ
Giá thuê:  28-35 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Ngọc Trai(86)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 150 – 182m 
Giá bán: 11-15 tỷ
Giá thuê:  25-40 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(91)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 141 - 170m2
Giá bán: 11,3-14tỷ
Giá thuê: 35-55 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu San Hô(97)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  135 –150m
Giá bán: 13-14tỷ
Giá thuê: 25-35tr
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  122 – 150m2
Giá bán: 11,3-12 tỷ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết