du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

2 ngủ

heading-line

Căn hộ 2 ngủ 2WC - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67-69m2
Giá bán: 2,1- 2,4 tỷ
Gián thuê: 6-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 1 WC - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-62m2
Giá bán: 1610 - 1830 tỷ
Giá thuê: 5-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ +1-1VS - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 51 - 60,2m2
Giá bán:  1732 - 1980 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 76-82m2
Giá bán: 2,7-3360 tỷ
Giá thuê: 8-10 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1ngủ-2vs - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 67-69m2
Giá bán: 1,7-1,9 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1 ngủ- 1VS - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-61m2
Giá bán: 1,690 - 1,920 tỷ
Giá thuê:  7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ+1-1vs - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-61m2
Giá bán: 1,690 - 1,920 tỷ
Giá thuê:  7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1ngủ -.Phân khu Ruby(67)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 76-82m2
Giá bán: 2,7-3,3tỷ
Giá thuê: 8-10 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2ngủ +1-1VS - .Phân khu Sapphire1(72)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 55-57m2
Giá bán:  1,6 -1,71tỷ
Giá thuê: 6-8 tr
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 2WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67-69m2
Giá bán: 2-2,3 tỷ
Gián thuê: 7-9 tr
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 1 WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-62m2
Giá bán: 1650-1830 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết