du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Shop House

heading-line

Shophouse - Phân khu San Hô.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 135 – 256m
Giá bán: Liên hệ.
Giá thuê: Liên hệ.
Xem chi tiết

ShopHouse - Phân khu Ngọc Trai.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67,7 – 99m2
Giá bán: 12-20 tỷ
Giá thuê: 45-70 triệu
Xem chi tiết

ShopHouse - .Phân khu Ngọc Trai

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67,7 – 99m2
Giá bán: 12-20 tỷ
Giá thuê: 45-70 triệu
Xem chi tiết

Shophouse - .Phân khu San Hô

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 135 – 256m
Giá bán: Liên hệ.
Giá thuê: Liên hệ.
Xem chi tiết

Shophouse - Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67 – 94m
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết