du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Studio

heading-line

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 860- 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 900 - 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 31-33m2
Giá bán: 890-1,1 tỷ
Giá thuê: 3,5-5,5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 33-35m2
Giá bán:  1050 - 1150 tỷ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 31-37m2
Giá bán: 860-950 triệu
Giá thuê: 4-5 triệu.
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  30-33m2
Giá bán: 1,150-1,250 tỷ
Giá thuê: 5-5,5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Ruby(50)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  30-33m2
Giá bán: 1,2-1,3 tỷ
Giá thuê: 5-5,5tr
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 31-37m2
Giá bán: 860-950 triệu
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Ruby(52)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 33-35m2
Giá bán:  1050 - 1150 tỷ
Giá thuê: 6-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 31-33m2
Giá bán: 890-1,1 tỷ
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết