du-an-vincity-ocean-park

CHUYỂN NHƯỢNG

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Phân khu Sapphire 1

heading-line

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 900 - 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 900 - 1150 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-51m2
Giá bán: 1,3-1,5 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng - .Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-90m2
Giá bán: 4,5 - 6 tỷ
Giá thuê: 15-20tr
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 43-48m2
Giá bán: 1,27-1,37tỷ
Giá thuê: 5-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2ngủ +1-1VS - .Phân khu Sapphire1(72)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 55-57m2
Giá bán:  1,6 -1,71tỷ
Giá thuê: 6-8 tr
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 1 WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-62m2
Giá bán: 1650-1830 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 2WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67-69m2
Giá bán: 2-2,3 tỷ
Gián thuê: 7-9 tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-106m2
Giá bán: 2,7-4,1 tỷ
Giá thuê: 11-15tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3ngủ+1-.Phân khu Sapphire1(81)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 80-106m2
Giá bán: 2,7-4,3 tỷ
Giá thuê: 9-15 tr
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  45-97 m2
Giá bán: 4,2-6 tỷ
Giá thuê: 18-30 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 2 TẦNG - .Phân khu S1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  120-187 m2
Giá bán: 10-12 tỷ
Giá thuê: 35-45 triệu
Xem chi tiết

Phân khu Sapphire 2

heading-line

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 31-37m2
Giá bán: 860-950 triệu
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 31-33m2
Giá bán: 890-1,1 tỷ
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-45m2
Giá bán: 1320 - 1,600 tỷ
Giá thuê:  4-6,5triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ+1-1vs - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-61m2
Giá bán: 1,690 - 1,920 tỷ
Giá thuê:  7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1320 - 1510 tỷ
Giá thuê: 4-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1 ngủ-2vs - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 67-69m2
Giá bán: 2,3-2,350 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - .Phân khu Sapphire 2(58)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-87m2
Giá bán: 2,3 - 2,9 tỷ
Giá thuê: 10-13tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3 +1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 80-87m2
Giá bán: 2,350 - 2,470 tỷ
Giá thuê: 9-13 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế- .Phân Khu Sapphier 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-85m2
Giá bán: 3,9 - 6 tỷ
Giá thuê: 18-25 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế 2 Tầng - .Phân khu S2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 120-189m2
Giá bán: 9-13 tỷ
Giá thuê: 50-70 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế chung cư - .Phân khu S2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-90m2
Giá bán: 3,5 -7 tỷ
Giá thuê: 18-40 triệu
Xem chi tiết

Phân khu Ruby

heading-line

Căn hộ Studio - .Phân khu Ruby(50)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  30-33m2
Giá bán: 1,2-1,3 tỷ
Giá thuê: 5-5,5tr
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Ruby(52)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 33-35m2
Giá bán:  1050 - 1150 tỷ
Giá thuê: 6-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ+1 - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 46-51m2
Giá bán: 1830 - 2050 tỷ
Giá thuê:  6,5-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45,6-54m2
Giá bán: 1,7-1980 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1ngủ -.Phân khu Ruby(67)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 76-82m2
Giá bán: 2,7-3,3tỷ
Giá thuê: 8-10 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ+1-.Phân khu Ruby(65)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 80-82m2
Giá bán: 2,7-3,3tỷ
Giá thuê: 10-13tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3+1 ngủ - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 86-109m2
Giá bán: 3,2 - 4,1tỷ
Giá thuê: 13-15 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - .Phân khu Ruby(71)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 97-108m2
Giá bán: 3,7-4,1tỷ
Giá thuê: 12-15 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế chung cư - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 50-95m2
Giá bán: 5,7 - 12 tỷ
Giá thuê: 45-60 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 58-90m2
Giá bán: 5-11 tỷ
Giá thuê: 25-55 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 2 tầng - .Phân khu Ruby(76)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 150-197m2
Giá bán: 10-13 tỷ
Giá thuê: 55- 60 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế chung cư cao cấp - .Ruby(79)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59 - 97m2
Giá bán: 7,5-8 tỷ
Giá thuê: 30-45 triệu
Xem chi tiết

Hải Âu

heading-line

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(49)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  141 - 170m2
Giá bán: 11,5-13tỷ
Giá thuê:  28-35 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 183 - 398 m2
Giá bán 38-43 tỷ
Giá thuê: 70-100 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Hải Âu(91)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 141 - 170m2
Giá bán: 11,3-14tỷ
Giá thuê: 35-55 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Liền Kề - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 90 – 114m
Giá bán: 12-14 tỷ
Giá thuê: 40-60 triệu
Xem chi tiết

Shop thương mại dịch vụ - .Phân khu Hải Âu

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 145 m2
Giá bán 8-15 tỷ
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(99)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 110 m2
Giá bán Liên hệ:
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(102)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  90 - 137m2
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  150 - 230m2
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Ngọc Trai

heading-line

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Ngọc Trai(86)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 150 – 182m 
Giá bán: 11-15 tỷ
Giá thuê:  25-40 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Ngọc Trai

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 328 – 316m2
Giá bán: 25-31 tỷ
Giá thuê:  30-45 triệu
Xem chi tiết

ShopHouse - .Phân khu Ngọc Trai

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67,7 – 99m2
Giá bán: 12-20 tỷ
Giá thuê: 45-70 triệu
Xem chi tiết

Shophouse - .Nhà phố thương mại

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 66 – 114m2
Giá bán: 12,5-20 tỷ
Giá thuê:  40-60 triệu
Xem chi tiết

San Hô

heading-line

Biệt thự Đơn Lập-.Phân khu San Hô(93)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 223 – 276m
Giá bán:  Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Shophouse - .Phân khu San Hô

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 135 – 256m
Giá bán: Liên hệ.
Giá thuê: Liên hệ.
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu San Hô(97)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  135 –150m
Giá bán: 13-14tỷ
Giá thuê: 25-35tr
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(100)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  80– 150m
Giá bán: 8-12tr
Giá thuê: 15-25tr
Xem chi tiết

Sao Biển

heading-line

Biệt thự Đơn Lập - .Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 173 – 328m2
Giá bán: 18,5-35 tỷ
Giá thuê: 40-60 tr
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  122 – 150m2
Giá bán: 11,3-12 tỷ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Biệt thự Liền Kề - Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 90 -114m
Giá bán: 7,9-9 tỷ
Giá thuê: Liê hệ
Xem chi tiết