du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

3 ngủ

heading-line

Căn hộ 3+1 ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 86-109m2
Giá bán: 3,1 - 4,1 tỷ
Giá thuê: 11-15 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-87m2
Giá bán: 2,3 - 2,5 tỷ
Giá thuê: 10-13 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - .Phân khu Sapphire 2(58)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-87m2
Giá bán: 2,3 - 2,9 tỷ
Giá thuê: 10-13tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3+1 ngủ - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 86-109m2
Giá bán: 3,2 - 4,1tỷ
Giá thuê: 13-15 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - .Phân khu Ruby(71)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 97-108m2
Giá bán: 3,7-4,1tỷ
Giá thuê: 12-15 triệu
Xem chi tiết