du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Ocean Park Gia Lâm

heading-line

Mua nhà cuối năm nhận vàn may mắn

Săn Hàng Hiệu Masteri Waterfront Quận Ocean - Hà Nội

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Xem chi tiết
Mua nhà cuối năm nhận vàn may mắn

Săn Hàng Hiệu Masteri Waterfront Quận Ocean - Hà Nội

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - Phân khu Sao Biển.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 173 – 328m2
Giá bán: 18,5-40 tỷ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Biệt thự Đơn Lập - Phân khu Hải Âu.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 183 - 398 m2
Giá bán 38-45 tỷ
Giá thuê: 70-100 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 900 - 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 31-33m2
Giá bán: 890-1,1 tỷ
Giá thuê: 3,5-5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-45m2
Giá bán: 1320 - 1,600 tỷ
Giá thuê:  4-6,5triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1320 - 1510 tỷ
Giá thuê: 4-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ+1-1vs - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-61m2
Giá bán: 1,690 - 1,920 tỷ
Giá thuê:  7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1 ngủ-2vs - .Phân khu Sapphire 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 67-69m2
Giá bán: 2,3-2,350 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ+1 - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 46-51m2
Giá bán: 1830 - 2050 tỷ
Giá thuê:  6,5-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - .Phân khu Sapphire 2(58)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-87m2
Giá bán: 2,3 - 2,9 tỷ
Giá thuê: 10-13tr
Xem chi tiết