du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Cho thuê

heading-line

Căn hộ 3 ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 97-108m2
Giá bán: 3,7- 4,17 tỷ
Giá thuê: 13-16 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế 2 Tầng- Phân Khu S2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 110-189m2
Giá bán: 9-13 tỷ
Giá thuê: 45-55 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1360-1570 tỷ
Giá thuê: 5-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3+1 ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 86-109m2
Giá bán: 3,1 - 4,1 tỷ
Giá thuê: 11-15 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 76-82m2
Giá bán: 2,7-3360 tỷ
Giá thuê: 8-10 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng- Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-90m2
Giá bán: 4,5 - 6 tỷ
Giá thuê: 20-40 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ +1 - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 80-82m2
Giá bán: 2,7 - 3,3 tỷ
Giá thuê: 10-13 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - Phân khu Ruby.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45,6-54m2
Giá bán: 1730-1970 tỷ
Giá thuê: 6,5-8 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế-Phân Khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 48-85m2
Giá bán: 3,9 - 6 tỷ
Giá thuê: 18-30 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-51,5m2
Giá bán: 1470-1510 tỷ
Giá thuê: 4-6,5 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 +1 ngủ - Phân khu Sapphire 2.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 80-87m2
Giá bán: 2,380 - 2,670 tỷ
Giá thuê: 9-13 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 860- 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết