du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Cho thuê

heading-line

Biệt thự Song Lập - Phân khu San Hô(97)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  135 –150m
Giá bán: 13-14tỷ
Giá thuê: 25-35tr
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  122 – 150m2
Giá bán: 11,3-12 tỷ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(99)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 83- 110 m2
Giá bán Liên hệ:
Giá thuê: Liên hệ:
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(100)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  80– 150m
Giá bán: 8-12tr
Giá thuê: 15-25tr
Xem chi tiết

Shophouse - Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67 – 94m
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ(102)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  90 - 137m2
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

shop thương mại dịch vụ

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  150 - 230m2
Giá bán: Liên hệ
Giá thuê: Liên hệ
Xem chi tiết

Biệt thự Liền Kề - Phân khu Sao Biển

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 90 -114m
Giá bán: 7,9-9 tỷ
Giá thuê: Liê hệ
Xem chi tiết