du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Ocean Park Gia Lâm

heading-line

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45,6-54m2
Giá bán: 1,7-1980 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế- .Phân Khu Sapphier 2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-85m2
Giá bán: 3,9 - 6 tỷ
Giá thuê: 18-25 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng - .Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-90m2
Giá bán: 4,5 - 6 tỷ
Giá thuê: 15-20tr
Xem chi tiết

Căn hộ 2+1ngủ -.Phân khu Ruby(67)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 76-82m2
Giá bán: 2,7-3,3tỷ
Giá thuê: 8-10 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ+1-.Phân khu Ruby(65)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 80-82m2
Giá bán: 2,7-3,3tỷ
Giá thuê: 10-13tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3+1 ngủ - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 86-109m2
Giá bán: 3,2 - 4,1tỷ
Giá thuê: 13-15 triệu
Xem chi tiết

Shop Chân Đế 2 Tầng - .Phân khu S2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 120-189m2
Giá bán: 9-13 tỷ
Giá thuê: 50-70 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 43-48m2
Giá bán: 1,27-1,37tỷ
Giá thuê: 5-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - .Phân khu Ruby(71)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 97-108m2
Giá bán: 3,7-4,1tỷ
Giá thuê: 12-15 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế chung cư - .Phân khu S2

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-90m2
Giá bán: 3,5 -7 tỷ
Giá thuê: 18-40 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2ngủ +1-1VS - .Phân khu Sapphire1(72)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 55-57m2
Giá bán:  1,6 -1,71tỷ
Giá thuê: 6-8 tr
Xem chi tiết

Shop chân đế chung cư - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 50-95m2
Giá bán: 5,7 - 12 tỷ
Giá thuê: 45-60 triệu
Xem chi tiết