du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Ocean Park Gia Lâm

heading-line

Shop chân đế 1 tầng - .Phân khu Ruby

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 58-90m2
Giá bán: 5-11 tỷ
Giá thuê: 25-55 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 2 tầng - .Phân khu Ruby(76)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 150-197m2
Giá bán: 10-13 tỷ
Giá thuê: 55- 60 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế chung cư cao cấp - .Ruby(79)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59 - 97m2
Giá bán: 7,5-8 tỷ
Giá thuê: 30-45 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 2WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67-69m2
Giá bán: 2-2,3 tỷ
Gián thuê: 7-9 tr
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 1 WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-62m2
Giá bán: 1650-1830 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-106m2
Giá bán: 2,7-4,1 tỷ
Giá thuê: 11-15tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3ngủ+1-.Phân khu Sapphire1(81)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 80-106m2
Giá bán: 2,7-4,3 tỷ
Giá thuê: 9-15 tr
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  45-97 m2
Giá bán: 4,2-6 tỷ
Giá thuê: 18-30 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 2 TẦNG - .Phân khu S1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  120-187 m2
Giá bán: 10-12 tỷ
Giá thuê: 35-45 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 1 TẦNG - .Phân khu S1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:   51-80,6m2
Giá bán: 3,9-5,7tỷ 
Giá thuê: 19-30triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 1 - .Phân khu S1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  50-80 m2
Giá bán: 4,1-8 tỷ
Giá thuê: 20-25 triệu
Xem chi tiết

Biệt thự Song Lập - .Phân khu Ngọc Trai(86)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 150 – 182m 
Giá bán: 11-15 tỷ
Giá thuê:  25-40 triệu
Xem chi tiết