du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Phân khu Sapphire 1

heading-line

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 860- 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 900 - 970 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ Studio - Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 28-38m2
Giá bán: 900 - 1150 tỷ
Giá thuê: 4-6 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-51m2
Giá bán: 1,3-1,5 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng - .Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-90m2
Giá bán: 4,5 - 6 tỷ
Giá thuê: 15-20tr
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 43-48m2
Giá bán: 1,27-1,37tỷ
Giá thuê: 5-7 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2ngủ +1-1VS - .Phân khu Sapphire1(72)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 55-57m2
Giá bán:  1,6 -1,71tỷ
Giá thuê: 6-8 tr
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 1 WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-62m2
Giá bán: 1650-1830 tỷ
Giá thuê: 7-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 2WC - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67-69m2
Giá bán: 2-2,3 tỷ
Gián thuê: 7-9 tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3+1 ngủ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-106m2
Giá bán: 2,7-4,1 tỷ
Giá thuê: 11-15tr
Xem chi tiết

Căn hộ 3ngủ+1-.Phân khu Sapphire1(81)

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 80-106m2
Giá bán: 2,7-4,3 tỷ
Giá thuê: 9-15 tr
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ - .Phân khu Sapphire 1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  45-97 m2
Giá bán: 4,2-6 tỷ
Giá thuê: 18-30 triệu
Xem chi tiết