du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Phân khu Sapphire 1

heading-line

SHOP CHÂN ĐẾ 2 TẦNG - .Phân khu S1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  120-187 m2
Giá bán: 10-12 tỷ
Giá thuê: 35-45 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 1 TẦNG - .Phân khu S1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:   51-80,6m2
Giá bán: 3,9-5,7tỷ 
Giá thuê: 19-30triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 1 - .Phân khu S1

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  50-80 m2
Giá bán: 4,1-8 tỷ
Giá thuê: 20-25 triệu
Xem chi tiết