du-an-vincity-ocean-park

OCEAN PARK GIA LÂM

Cam kết chuyển nhượng với mức giá tốt nhất thị trường

Phân khu Sapphire 1

heading-line

SHOP CHÂN ĐẾ 1 - Phân khu S1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  50-80 m2
Giá bán: 4,1-8 tỷ
Giá thuê: 25-35 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 1 TẦNG - Phân khu S1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:   73-80,6m2
Giá bán: 6,3-7,1 tỷ 
Giá thuê: 25-35 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ 2 TẦNG - Phân khu S1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  120-187 m2
Giá bán: 14-16 tỷ
Giá thuê: 35-45 triệu
Xem chi tiết

SHOP CHÂN ĐẾ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích:  45-97 m2
Giá bán: 4,2-5,3 tỷ
Giá thuê: 19-30 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3ngủ + 1 - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 80-106m2
Giá bán 2,7-4,5 tỷ
  9-15 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 3 ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 79-106m2
Giá bán: 2,4 - 3 tỷ
Giá thuê: 11-15triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 2WC - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 67-69m2
Giá bán: 2,1- 2,4 tỷ
Gián thuê: 6-9 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ 1 WC - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 59-62m2
Giá bán: 1610 - 1830 tỷ
Giá thuê: 5-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 2 ngủ +1-1VS - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 51 - 60,2m2
Giá bán:  1732 - 1980 tỷ
Giá thuê: 6-8 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1 ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 45-48m2
Giá bán: 1360-1570 tỷ
Giá thuê: 5-7 triệu
Xem chi tiết

Shop chân đế 1 tầng- Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích: 40-90m2
Giá bán: 4,5 - 6 tỷ
Giá thuê: 20-40 triệu
Xem chi tiết

Căn hộ 1+1ngủ - Phân khu Sapphire 1.

Liên hệ
Liên hệ
Add to cart
Diện tích 41-51,5m2
Giá bán: 1470-1510 tỷ
Giá thuê: 4-6,5 triệu
Xem chi tiết